Kostnadsfri rådgivning

08 - 679 80 90

Hedvalls
Advokatbyrå AB

Arbetsrätt

Vi hjälper Er och ger råd då Ni skall ingå anställningsavtal av alla former, eller arbeta på konsultbasis.

Har Ni blivit uppsagd avskedad eller annars kommit i konflikt med Er arbetsgivare ställer vi upp med råd och företräder mot arbetsgivaren i förhandlingar och tvister vid domstol. Vid anställningstvister krävs att man agerar i saken inom olika tidsgränser då man annars kan gå miste om att göra sina rättigheter gällande mot arbetsgivaren, tex kräva skadestånd mm. Det är därför viktigt att man omgående tar hjälp och får råd.

Vi förmedlar rättshjälp och hjälper Er med en inledande bedömning av Ert ärende på telefon. Vi hjälper även företag i liknande frågor.