Kostnadsfri rådgivning

08 - 679 80 90

Hedvalls
Advokatbyrå AB

Småföretag

För småföretag gäller det att hantera olika typer av rättsliga ärenden som uppstår i verksamheten. Vi är Er behjälpliga vid upprättande av avtal avseende köp, hyra, tjänst entreprenad, kompanjonavtal, anställning mm. Det är lämpligt att konsultera advokat på ett tidigt stadium för att undvika kostnader och onödiga tvister.

Skulle tvist uppstå med leverantör eller kund avseende betalning biträder vi Er i tingsrätten och förmedlar rättsskydd. Vidare handhar vi tvister angående anställningar, entreprenader, fastigheter, hyresfrågor samt tvister mellan bolagsmän. Skadestånd vid avtalsbrott är en vanlig typ av process som vi handlägger och vi har företrätt klienter i tingsrätt, hovrätt, miljödomstol, arbetsdomstol, hyres- och arrendenämnd samt skiljedomstol.