Kostnadsfri rådgivning

08 - 679 80 90

Hedvalls
Advokatbyrå AB

Familjerätt

Vi ger råd då Ni skall flytta samman, gifta Er, upprätta testamenten, äktenskapsförord, adoptera mm. Ni kan kostnadsfritt rådgöra per telefon med oss om vilka avtal som bör upprättas för att undvika framtida tvister. Om Ni skulle flytta isär eller skilja Er kan Ni inledande rådgöra med oss om vilka regler som gäller avseende vårdnad, umgänge, boende, underhåll, bodelning mm.

Vi företräder och hjälper Er i allehanda konflikter i sådana fall i såväl förlikningsförhandlingar som tvister i tingsrätt samt upprättar behövliga handlingar och avtal. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och hjälper Er med en bedömning av Ert ärende på telefon.