Kostnadsfri rådgivning

08 - 679 80 90

Hedvalls
Advokatbyrå AB

Köprätt/Allmänpraktik

Vi erbjuder konsultationer avseende köp och försäljning av bilar, båtar och övrig egendom. Vi har ett nära samarbete med sakkunniga som oftast är nödvändiga i domstolstvister. Vi medverkar vid upprättande av avtal vid olika former av överlåtelser av såväl lösöre som företag.